Políticas de accesibilidad

Políticas de accesibilidade


Información:
Política de Accesibilidade para www.picariños.com

Declaración de compromiso:
Expresar o compromiso do sitio web www.picariños.com para ofrecer unha experiencia de usuario accesible a todas as persoas, independentemente das súas capacidades e discapacidades.

Estándares de accesibilidade:
Mencionar os estándares de accesibilidade que se cumprirán no sitio web, como as Pautas de Accesibilidade ao Contido na Web (WCAG) 2.0 ou WCAG 2.1, que definen os criterios para crear un sitio web accesible.

Funcionalidades accesibles:
Describir as características de accesibilidade que se implementaron ou se implementarán en www.picariños.com para facilitar o acceso a persoas con discapacidade. Isto podería incluír opcións de tamaño de fonte axustable, compatibilidade con lectores de pantalla, navegación por teclado etc.

Responsabilidades:
Indicar quen son responsables da implementación e mantemento da accesibilidade no sitio web.

Avaliación e probas:
Detallar o proceso de avaliación e probas que se realiza regularmente para verificar e mellorar a accesibilidade do sitio web.

Comentarios e asistencia:
Proporcionar información de contacto para que os usuarios poidan enviar comentarios ou solicitar asistencia relacionada coa accesibilidade do sitio web.

Melloras continuas:
Comprometerse a seguir mellorando as características de accesibilidade e a experiencia do usuario ao longo do tempo.

Picariños logo